top of page

CoolTech

Behandlingen för dig som effektivt vill minska i omfång på utvalda områden. Redan efter första behandlingen ser du stor skillnad.


Hur går en behandling till? 

Vi gör en konsultation innan och väljer ut områden som ska behandlas. Därefter appliceras ett speciellt membran med kylvätska över området som ska behandlas innan munstycket aktiveras. Det området som ska behandlas sugs in i munstycket under kraftigt vacumsug.


Gör det ont?

I början känner du enbart det kraftiga suget och en kyla. Efter några minuter så har kylan bedövat området fullständigt och du känner absolut ingenting. Du kan i lugn och ro ligga och koppla av utan obehag. Efter 1 timme tar vi bort munstycket och området masseras under några minuter. Efter några minuter kan du fortsätta din dag som vanligt.


Vad kan jag förvänta mig för resultat?

Det finns vetenskapliga studier som bevisar att Cryolipolysis efter endast en behandling reducerar i genomsnitt 23,8 % fett efter endast en behandling. Man kan behandla samma område upp till 3 gånger. Intervallen måste vara ca. 8 v. Resultatet kan du börja se efter 2-3 veckor.


Är resultatet verkligen permanent?

JA! När fettcellerna i underhuden kyls ner så inträder ett stadium som kallas för Apoptos vilket innebär en naturlig programmerad celldöd. Huden, muskler och nervtrådar klarar av denna kraftiga kyla utan att skadas. Endast fettceller dör och kroppens egna lymfsystem tar hand om utrensningen.


Hur känns det efter behandlingen?

Den första veckan kan det förekomma lite smärta i området som är behandlat, detta beror på att en lättare inflammation uppstått i fettlagret. En liten svullnad kan då också synas, vilket är fullt normalt. Det kan förekomma en stickande och kliande känsla, som kan vara i upp till 8 veckor. Området kan kännas lite bedövat vilket också är fullt normalt, det ger med sig när allt har återhämtat sig.


Passar behandlingen alla?

Behandlingen passar de som vill bli av med lokala fettdepåer som är svåra att träna bort. Du ska vara fullt frisk, inte ha ett BMI över 30, inte ha någon köldrelaterad diagnos t.ex. fingrar och tår som vitnar eller blir blåaktiga vid kyla, inte ha cirkulationsrubbningar och ej heller vara gravid eller amma. Undvik också att sola det behandlade området minst en vecka efter behandlingen.


Efter behandlingen

Kan du återgå till dina dagliga aktiviteter, vilket gör CoolTech till en bekväm lösning för fettreducering. Resultaten börjar synas efter några veckor, med den fulla effekten vanligtvis synlig efter några månader.


CoolTech är idealisk för dig som är nära din idealvikt men kämpar med områden av envisa fettdepåer som inte svarar på diet och motion. Ge din kropp konturerna du önskar med CoolTech behandlingen.

bottom of page